Chính sách Affiliate

First Sign (đăng nhập đầu tiên): Nếu có nhiều người cùng giới thiệu 1 khách, thì người giới thiệu đầu tiên với điều kiện khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống sẽ được tính hoa hồng và cả khi khách tái sử dụng sau này.

Hạn thanh toán: Sau ngày 15 hàng tháng. Mức thanh toán tối thiểu: từ 1.000.000 VNĐ. Nếu thu nhập của bạn chưa đạt mức thanh toán tối thiểu sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.

Nhận tiền hoa hồng qua: Paypal, Ngân hàng (trong mục Cài đặt thanh toán).

Tiền hoa hồng: 40% khi có khách thanh toán thành công (CPS: Click Per Sale).