Thông báo về quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối ngày 8/7/2023

Thông báo quyền riêng tư này cho Tudongchat ("chúng tôi," hoặc "của chúng tôi"), mô tả cách và tại sao chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc chia sẻ thông tin của bạn ("xử lý") khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi ("Dịch vụ"), chẳng hạn như khi bạn:

 • Truy cập vào trang web của chúng tôi tại tudongchat.com, hoặc bất kỳ trang web nào của chúng tôi liên kết đến thông báo quyền riêng tư này.
 • Tải xuống và sử dụng ứng dụng Facebook của chúng tôi (Tự Động Chat), hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác của chúng tôi liên kết đến thông báo quyền riêng tư này.
 • Tham gia với chúng tôi theo các cách liên quan khác, bao gồm bất kỳ hoạt động mua bán, tiếp thị hoặc sự kiện nào.

Câu hỏi hoặc quan ngại? Đọc thông báo quyền riêng tư này sẽ giúp bạn hiểu rõ về quyền riêng tư và lựa chọn của mình. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thực tiễn của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn vẫn còn câu hỏi hoặc quan ngại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ [email protected].

TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG

Tóm tắt này cung cấp những điểm quan trọng từ thông báo quyền riêng tư của chúng tôi, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về bất kỳ chủ đề nào bằng cách nhấp vào liên kết sau mỗi điểm quan trọng hoặc bằng cách sử dụng mục lục dưới đây để tìm phần mà bạn quan tâm.

Thông tin cá nhân chúng tôi xử lý là gì? Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi và Dịch vụ, các lựa chọn bạn thực hiện và các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Tìm hiểu thêm về thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi. Chúng tôi có xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào không? Chúng tôi không xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

Chúng tôi nhận được thông tin từ bên thứ ba không? Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba.

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn như thế nào? Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, giao tiếp với bạn, đảm bảo an ninh và ngăn chặn gian lận, và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ xử lý thông tin của bạn khi có lý do hợp lệ theo luật pháp. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn.

Trong những tình huống nào và với những bên nào chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân? Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể và với các bên thứ ba cụ thể. Tìm hiểu thêm về khi nào và với ai chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Quyền của bạn là gì? Tùy thuộc vào vị trí địa lý của bạn, luật quyền riêng tư có thể định rõ những quyền mà bạn có đối với thông tin cá nhân của mình. Tìm hiểu thêm về quyền riêng tư của bạn. Làm thế nào để bạn thực hiện quyền của mình? Cách đơn giản nhất để bạn thực hiện quyền của mình là bằng cách gửi yêu cầu truy cập thông tin người dùng qua đơn yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân, hoặc liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý mọi yêu cầu theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu áp dụng.

Muốn tìm hiểu thêm về việc chúng tôi làm gì với thông tin chúng tôi thu thập? Xem toàn bộ thông báo quyền riêng tư.

MỤC LỤC

 1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP LÀ GÌ?
 2. CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?
 3. KHI NÀO VÀ VỚI AI CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?
 4. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC KHÔNG?
 5. CHÚNG TÔI XỬ LÝ ĐĂNG NHẬP XÃ HỘI CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?  
 6. THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC CHÚNG TÔI LƯU TRỮ TRONG BAO LÂU?
 7. CHÚNG TÔI CÓ THU THẬP THÔNG TIN TỪ NGƯỜI CHƠI TRẺ EM KHÔNG?
 8. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?
 9. ĐIỀU KHIỂN CHO TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI (DO-NOT-TRACK)
 10. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT THÔNG BÁO NÀY KHÔNG?
 11. LÀM SAO BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?
 12. LÀM SAO BẠN CÓ THỂ XEM, CẬP NHẬT HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN?

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi

Tóm tắt: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký trên Dịch vụ, thể hiện sự quan tâm trong việc nhận thông tin về chúng tôi hoặc sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tham gia vào các hoạt động trên Dịch vụ, hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Thông tin Cá nhân do Bạn Cung cấp. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập phụ thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với chúng tôi và Dịch vụ, các lựa chọn bạn thực hiện và các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm các thông tin sau:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Tên đăng nhập
 • Mật khẩu

Thông tin nhạy cảm. Chúng tôi không xử lý thông tin nhạy cảm.

Dữ liệu đăng nhập mạng xã hội. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn khả năng đăng ký với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản mạng xã hội hiện có của bạn, chẳng hạn như tài khoản Facebook, Twitter hoặc các tài khoản mạng xã hội khác. Nếu bạn chọn đăng ký theo cách này, chúng tôi sẽ thu thập thông tin được mô tả trong phần gọi là "CHÚNG TÔI XỬ LÝ ĐĂNG NHẬP XÃ HỘI CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?" ở dưới đây.

Dữ liệu Ứng dụng. Nếu bạn sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin sau nếu bạn chọn cung cấp quyền truy cập hoặc cho phép:

 • Thông báo đẩy. Chúng tôi có thể yêu cầu gửi thông báo đẩy đến bạn liên quan đến tài khoản của bạn hoặc các tính năng cụ thể của ứng dụng. Nếu bạn muốn từ chối nhận loại thông báo này, bạn có thể tắt chúng trong thiết lập của thiết bị của bạn.

Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì an ninh và hoạt động của ứng dụng của chúng tôi, để khắc phục sự cố và cho mục đích phân tích và báo cáo nội bộ của chúng tôi. Mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải đúng, đầy đủ và chính xác, và bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin cá nhân đó.

Thông tin được thu thập tự động

Tóm tắt: Một số thông tin - như địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn và/hoặc đặc điểm trình duyệt và thiết bị - sẽ được thu thập tự động khi bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng trên Dịch vụ. Thông tin này không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn (như tên hoặc thông tin liên hệ), nhưng có thể bao gồm thông tin về thiết bị và việc sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, đặc điểm trình duyệt và thiết bị, hệ điều hành, các ưu tiên ngôn ngữ, URL ban đầu, tên thiết bị, quốc gia, vị trí, thông tin về cách và khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì an ninh và hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi, và cho mục đích phân tích và báo cáo nội bộ của chúng tôi.

Giống như nhiều doanh nghiệp khác, chúng tôi cũng thu thập thông tin qua cookie và công nghệ tương tự. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này trong Thông báo Cookie của chúng tôi: tudongchat.com/cookies. Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Dữ liệu nhật ký và sử dụng. Dữ liệu nhật ký và sử dụng là thông tin liên quan đến dịch vụ, chẩn đoán, việc sử dụng và hiệu suất mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và mà chúng tôi ghi lại trong các tệp nhật ký. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, thông tin thiết bị, loại và cài đặt trình duyệt và thông tin về hoạt động của bạn trong Dịch vụ (như dấu thời gian ngày/giờ liên quan đến việc sử dụng, trang và tệp được xem, tìm kiếm và các hành động khác mà bạn thực hiện, chẳng hạn như các tính năng bạn sử dụng), thông tin sự kiện thiết bị (chẳng hạn như hoạt động hệ thống, báo cáo lỗi (sometimes called "crash dumps"), và cài đặt phần cứng).

Thông tin thu thập khi bạn sử dụng ứng dụng Facebook của chúng tôi. Mặc định, chúng tôi truy cập thông tin tài khoản cơ bản của bạn trên Facebook, bao gồm tên, email, giới tính, ngày sinh, thành phố hiện tại và URL ảnh đại diện, cũng như các thông tin khác mà bạn chọn công khai. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu quyền truy cập vào các quyền liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như danh sách bạn bè, check-in và lượt thích, và bạn có thể chọn cho phép hoặc từ chối chúng tôi truy cập vào từng quyền riêng lẻ. Để biết thêm thông tin về quyền của Facebook, xem trang Facebook Permissions Reference.

2. CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Tóm tắt: Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, giao tiếp với bạn, bảo mật và ngăn chặn gian lận, và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một loạt các lý do, phụ thuộc vào cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

 • Để tạo và xác thực tài khoản và quản lý tài khoản người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để bạn có thể tạo và đăng nhập vào tài khoản của mình, cũng như duy trì hoạt động của tài khoản của bạn.
 • Để phản hồi các yêu cầu của người dùng/cung cấp hỗ trợ cho người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để phản hồi các yêu cầu của bạn và giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra liên quan đến dịch vụ yêu cầu.
 • Để hoàn thành và quản lý đơn hàng của bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để hoàn thành và quản lý các đơn hàng, thanh toán, việc trả hàng và trao đổi được thực hiện thông qua Dịch vụ.
 • Để cho phép giao tiếp giữa người dùng và người dùng khác. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn chọn sử dụng bất kỳ ưu đãi nào của chúng tôi cho phép giao tiếp với người dùng khác.
 • Để gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi cho mục đích tiếp thị của chúng tôi, nếu điều này phù hợp với sở thích tiếp thị của bạn. Bạn có thể từ chối nhận email tiếp thị của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin, xem phần "QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?" dưới đây.
 • Để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn như một phần của nỗ lực để đảm bảo an toàn và bảo mật của Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm giám sát và ngăn chặn gian lận.
 • Để đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, Tiếp thị và trải nghiệm của bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng điều này cần thiết để xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi và đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, Tiếp thị và trải nghiệm của bạn.

3. KHI NÀO VÀ VỚI AI CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Tóm tắt: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong những tình huống cụ thể được mô tả trong phần này và/hoặc với các bên thứ ba sau đây. Nhà cung cấp, Tư vấn và Các nhà cung cấp Dịch vụ Bên thứ ba khác. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, nhà tư vấn, nhà thầu hoặc đại diện ("bên thứ ba") thực hiện dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi và yêu cầu truy cập vào thông tin đó để thực hiện công việc đó. Các bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân bao gồm:

 • Cho phép Người dùng Kết nối với Tài khoản Bên thứ ba của họ

Tài khoản Facebook và tài khoản Google

 • Đăng ký và Xác thực Tài khoản Người dùng

Google OAuth 2.0 Chúng tôi cũng có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong những tình huống sau đây:

 • Chuyển nhượng kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển nhượng thông tin của bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán về, bất kỳ sáp nhập nào, bán tài sản công ty, việc tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần của doanh nghiệp chúng tôi cho một công ty khác.

Tóm tắt: Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập và lưu trữ thông tin của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (như web beacon và pixel) để truy cập hoặc lưu trữ thông tin. Thông tin cụ thể về cách chúng tôi sử dụng các công nghệ này và cách bạn có thể từ chối một số cookie cụ thể được trình bày trong Thông báo Cookie của chúng tôi: tudongchat.com/cookies.

5. CHÚNG TÔI XỬ LÝ ĐĂNG NHẬP XÃ HỘI CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Tóm tắt: Nếu bạn chọn đăng ký hoặc đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội, chúng tôi có thể tiếp cận một số thông tin về bạn.

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn đăng ký và đăng nhập bằng chi tiết tài khoản mạng xã hội bên thứ ba (như tài khoản Facebook hoặc Twitter của bạn). Khi bạn chọn làm điều này, chúng tôi sẽ nhận được một số thông tin hồ sơ về bạn từ nhà cung cấp mạng xã hội của bạn. Thông tin hồ sơ chúng tôi nhận được có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng xã hội liên quan, nhưng thường bao gồm tên, địa chỉ email, danh sách bạn bè và ảnh đại diện, cùng với các thông tin khác mà bạn chọn công khai trên nền tảng mạng xã hội đó. Nếu bạn đăng nhập bằng Facebook, chúng tôi cũng có thể yêu cầu truy cập vào các quyền hạn khác liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như danh sách bạn bè, check-in và thích, và bạn có thể chọn cho phép hoặc từ chối chúng tôi truy cập vào mỗi quyền hạn cá nhân.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin chúng tôi nhận được cho các mục đích được mô tả trong thông báo riêng tư này hoặc được nêu rõ khác cho bạn trên Dịch vụ liên quan. Lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn bởi nhà cung cấp mạng xã hội bên thứ ba. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét thông báo riêng tư của họ để hiểu cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể đặt thiết lập riêng tư trên các trang web và ứng dụng của họ.

6. CHÚNG TÔI BẢO QUẢN THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Tóm tắt: Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong thông báo riêng tư này, trừ khi có yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích được nêu trong thông báo riêng tư này, trừ khi quy định pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn (như yêu cầu thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác). Không một mục đích nào trong thông báo này yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn thời gian mà người dùng có tài khoản với chúng tôi.

Khi chúng tôi không còn nhu cầu xử lý thông tin cá nhân của bạn liên quan đến hoạt động kinh doanh hợp lệ, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó, hoặc nếu điều này không khả thi (ví dụ, do thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong bản sao lưu), chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân của bạn và cô lập nó khỏi bất kỳ xử lý tiếp theo cho đến khi có thể xóa.

7. CHÚNG TÔI CÓ THU THẬP THÔNG TIN TỪ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG?

Tóm tắt: Chúng tôi không có ý định thu thập dữ liệu từ trẻ em dưới 18 tuổi hoặc tiếp thị đến họ. Chúng tôi không có ý định cố ý thu thập dữ liệu từ trẻ em dưới 18 tuổi hoặc tiếp thị đến họ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết rằng bạn đã đủ 18 tuổi hoặc là cha mẹ hoặc người giám hộ của một người dưới tuổi và đồng ý cho người dưới tuổi này sử dụng Dịch vụ. Nếu chúng tôi phát hiện rằng thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi đã được thu thập, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tài khoản và thực hiện các biện pháp hợp lý để xóa dữ liệu đó khỏi hồ sơ của chúng tôi một cách nhanh chóng. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có thể đã thu thập từ trẻ em dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ [email protected].

8. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Tóm tắt: Bạn có quyền xem xét, thay đổi hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

Thu hồi sự đồng ý của bạn: Nếu chúng tôi phụ thuộc vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn, có thể là sự đồng ý rõ ràng và/hoặc ngụ ý tùy thuộc vào luật pháp áp dụng, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các thông tin liên hệ được cung cấp trong phần "LÀM SAO BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?" phía dưới.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi rút lại sự đồng ý, hoặc, theo quy định của pháp luật áp dụng, sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên cơ sở xử lý hợp pháp khác ngoài sự đồng ý. Từ chối thông tin tiếp thị và quảng cáo: Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong các email mà chúng tôi gửi hoặc liên hệ với chúng tôi qua các thông tin được cung cấp trong phần "LÀM SAO BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?" phía dưới. Sau đó, bạn sẽ được xóa khỏi danh sách tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với bạn - ví dụ, để gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến dịch vụ cần thiết cho quản lý và sử dụng tài khoản của bạn, để phản hồi yêu cầu dịch vụ hoặc cho các mục đích khác không liên quan đến tiếp thị.

Thông tin tài khoản

Nếu bạn muốn xem xét hoặc thay đổi thông tin trong tài khoản hoặc chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể:

 • Liên hệ với chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp.

Khi bạn yêu cầu chấm dứt tài khoản, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản và thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu hoạt động của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể lưu giữ một số thông tin trong hồ sơ của chúng tôi để ngăn chặn gian lận, giải quyết các vấn đề sự cố, hỗ trợ trong các cuộc điều tra, áp dụng các điều khoản pháp lý của chúng tôi và/hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp luật áp dụng. Cookie và các công nghệ tương tự: Hầu hết trình duyệt Web được thiết lập để chấp nhận cookie theo mặc định. Nếu bạn muốn, bạn thường có thể chọn thiết lập trình duyệt của mình để xóa cookie và từ chối cookie. Nếu bạn chọn xóa cookie hoặc từ chối cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng hoặc dịch vụ của Dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thông báo Cookie của chúng tôi: tudongchat.com/cookies.

9. CÁC ĐIỀU KHIỂN CHO TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI (DO-NOT-TRACK)

Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động cũng như ứng dụng di động bao gồm tính năng hoặc cài đặt Không theo dõi ("DNT") mà bạn có thể kích hoạt để chỉ ra sự ưu tiên về quyền riêng tư của bạn không muốn có dữ liệu về hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn bị theo dõi và thu thập. Tại thời điểm này, chưa có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất để nhận biết và triển khai tín hiệu DNT đã được hoàn chỉnh. Do đó, hiện tại chúng tôi không phản hồi tín hiệu trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào tự động truyền tải sự lựa chọn của bạn để không bị theo dõi trực tuyến. Nếu một tiêu chuẩn cho việc theo dõi trực tuyến được áp dụng mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thực tiễn đó trong phiên bản thông báo riêng tư này sau khi được sửa đổi.

10. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT THÔNG BÁO NÀY KHÔNG?

Tóm tắt: Có, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này khi cần thiết để tuân thủ các luật liên quan.

Đúng vậy, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này khi cần thiết để tuân thủ các luật liên quan. Chúng tôi có thể cập nhật thông báo về quyền riêng tư này từ thời gian này sang thời gian khác. Phiên bản cập nhật sẽ được chỉ định bằng ngày "Đã sửa đổi" mới và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi nó được truy cập. Nếu chúng tôi có những thay đổi quan trọng trong thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn thông qua việc đăng thông báo về những thay đổi đó hoặc gửi thông báo trực tiếp cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét thông báo về quyền riêng tư này thường xuyên để được thông báo về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

11. LÀM SAO BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY?

Nếu bạn có câu hỏi hoặc ý kiến ​​về thông báo này, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại [email protected].

12. LÀM SAO BẠN CÓ THỂ XEM XÉT, CẬP NHẬT HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN?

Dựa trên luật pháp áp dụng của quốc gia bạn, bạn có thể có quyền yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, thay đổi thông tin đó hoặc xóa nó. Để yêu cầu xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng điền và gửi yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân.